Broker Reasekuracyjny

Ubezpieczenia reasekuracyjne

W połowie 2021 roku uzyskaliśmy licencję brokera reasekuracyjnego i od tego momentu jesteśmy w stanie wspierać naszych Klientów nie tylko w zakresie poszukiwania ochrony ubezpieczeniowej na rynku bezpośrednim, ale również zyskaliśmy możliwość wspierania polskiego rynku ubezpieczeniowego w zakresie reasekuracji.


Broker reasekuracyjny to specjalista, który działa jako pośrednik między zakładami ubezpieczeń a firmami reasekuracyjnymi. Jego głównym zadaniem jest pomaganie zakładom ubezpieczeń w przenoszeniu części ryzyka na podmioty reasekuracyjne, dzięki czemu zakłady ubezpieczeń mogą zaoferować swoim klientom większe limity odpowiedzialności i lepsze warunki ubezpieczenia. Broker reasekuracyjny ma też głęboką wiedzę na temat rynków reasekuracyjnych i jest w stanie znaleźć najlepsze rozwiązania dla konkretnych potrzeb zakładów ubezpieczeń.


Kiedy warto szukać rozwiązań na rynkach reasekuracyjnych, by umożliwić zawarcie ubezpieczenia na rynku lokalnym?


Możemy wyróżnić kilka kategorii, kiedy takie wsparcie jest niezbędne. Przede wszystkim dotyczy to:


  • ryzyk nietypowych, których nasz rynek nie oferuje lub je standardowo wyłącza;
  • wysokich limitów, których polski rynek nie jest w stanie zaaferować nawet w koasekuracji;
  • rozwiązań ubezpieczeniowych niedostępnych na naszym rodzimym rynku

W takich przypadkach licencja reasekuracyjna daje nam szansę poszukiwania rozwiązań na rynkach reasekuracyjnych zarówno w ramach Unii Europejskiej jak i poza nią i dostarczenia polskiemu rynkowi ubezpieczeniowemu rozwiązań fakultatywnych, z których finalnie będą mogli skorzystać nasi Klienci.


Posiadanie licencji reasekuracyjnej umożliwia nam lepszą kontrolę zakresów i cen oferowanych na rynku oraz finalnie daje możliwość zaproponowania naszym Klientom rozwiązań nieosiągalnych standardowo na naszym rynku.


Reasekuracja stanowi uzupełnienie naszej dotychczasowej oferty i daje nam szersze możliwości jeszcze skuteczniejszego wspierania naszych Klientów umożliwiając im korzystanie z lokalnych partnerów ubezpieczeniowych, którym w ramach reasekuracji fakultatywnej jesteśmy w stanie dostarczyć produkty lub rozwiązania ubezpieczeniowe niedostępne standardowo na naszym rynku.


Zapytaj o ofertę

Paweł Młot

Broker Ubezpieczeniowy i Reasekuracyjny

pawel.mlot@polbg.com

„Budujemy programy dla Klientów korporacyjnych, strategicznych oraz działających w branży leasingowej czy CFM.”