Ubezpieczenia reasekuracyjne

Ubezpieczenia reasekuracyjne

W połowie 2021 roku uzyskaliśmy licencję brokera reasekuracyjnego i od tego momentu jesteśmy w stanie wspierać naszych Klientów nie tylko w zakresie poszukiwania ochrony ubezpieczeniowej na rynku bezpośrednim, ale również zyskaliśmy możliwość wspierania polskiego rynku ubezpieczeniowego w zakresie reasekuracji.


Kiedy warto szukać rozwiązań na rynkach reasekuracyjnych, by umożliwić zawarcie ubezpieczenia na rynku lokalnym?


Możemy wyróżnić kilka kategorii, kiedy takie wsparcie jest niezbędne. Przede wszystkim dotyczy to:


  • ryzyk nietypowych, których nasz rynek nie oferuje lub je standardowo wyłącza;
  • wysokich limitów, których polski rynek nie jest w stanie zaaferować nawet w koasekuracji;
  • rozwiązań ubezpieczeniowych niedostępnych na naszym rodzimym rynku

W takich przypadkach licencja reasekuracyjna daje nam szansę poszukiwania rozwiązań na rynkach reasekuracyjnych zarówno w ramach Unii Europejskiej jak i poza nią i dostarczenia polskiemu rynkowi ubezpieczeniowemu rozwiązań fakultatywnych, z których finalnie będą mogli skorzystać nasi Klienci.


Posiadanie licencji reasekuracyjnej umożliwia nam lepszą kontrolę zakresów i cen oferowanych na rynku oraz finalnie daje możliwość zaproponowania naszym Klientom rozwiązań nieosiągalnych standardowo na naszym rynku.


Reasekuracja stanowi uzupełnienie naszej dotychczasowej oferty i daje nam szersze możliwości jeszcze skuteczniejszego wspierania naszych Klientów umożliwiając im korzystanie z lokalnych partnerów ubezpieczeniowych, którym w ramach reasekuracji fakultatywnej jesteśmy w stanie dostarczyć produkty lub rozwiązania ubezpieczeniowe niedostępne standardowo na naszym rynku.


Zapytaj o ofertę

Paweł Młot

Broker Ubezpieczeniowy i Reasekuracyjny

pawel.mlot@polbg.com

„Budujemy programy dla Klientów korporacyjnych, strategicznych oraz działających w branży leasingowej czy CFM.”