Programy i ubezpieczenia medyczne

Programy i ubezpieczenia medyczne

Opieka medyczna jest niezmiennie od wielu lat jednym z najpopularniejszych benefitów oferowanych pracownikom w Polsce.


U Pracodawców posiadających opiekę medyczną (ubezpieczenie / abonament medyczny), podejmujemy działania mające na celu poprawę warunków aktualnego programu lub zastąpienia obowiązującej opieki medycznej programem korzystniejszym zarówno pod względem finansowym jak i jakościowym.


Polish Brokers Group traktuje współpracę brokerską jako ciągły proces pracy z Klientem polegający na stałej analizie otoczenia rynkowego oraz na bieżąco opracowuje i modyfikujemy wspólnie z Klientem zakres benefitów.


Co powinna Klientowi gwarantować nowa oferta

Poczucie dobrze zainwestowanych środków, które poza zadowoleniem pracowników, pozyskiwaniem i utrzymaniem najlepszych z nich pozwolą osiągać wymierne korzyści. Osiągniecie zwrotu z inwestycji poprzez poprawę produktywności pracy przy jednoczesnym kontrolowaniu kosztów świadczeń medycznych.


Statystyczny pracownik wg ZUS przebywa na zwolnieniu lekarskim kilkanaście dni w roku. To ogromne koszty po stronie pracodawcy, a inwestycja w prywatną opiekę medyczną pozwala je ograniczać.


Potencjalne cele zmian:

  • zmniejszenie absencji chorobowej poprzez korporacyjne działania profilaktyczne, celowane programy profilaktyczne, edukację zdrowotną;
  • zmniejszenie czasu potrzebnego na uzyskanie porady - dostępność (skrócenie nieobecność w pracy, brak potrzeby korzystania z dnia wolnego);
  • sprawne zarządzanie badaniami medycyny pracy i ich efektywna organizacja i raportowanie;
  • ograniczenie kwestii administracyjnych po stronie Pracodawcy związanych z obsługą programu / reklamacji / wsparcia dla pracowników poprzez dedykowane osoby po stronie Polish Brokers Group, a także dedykowane narzędzia informatyczne;
  • potencjalne zmniejszenie kosztów obsługi programu co nie może wpływać na jakość oferowanych usług.

Co powinna gwarantować nowa oferta opieki medycznej Pracownikowi

  • Standardy dostępności z realną gwarancją ich dotrzymania oraz opcją refundacji.
  • Warunki finansowe, zakres oraz warunki świadczenia usług zachęcające pracowników na objęcie opieką rodzin.
  • Szybkie uzyskanie informacji, wsparcia ze strony pracowników
  • Satysfakcję pracowników z jakości dostarczanego benefitu.

Zapytaj o ofertę

Marcin Wojdak

Dyrektor ds. Klientów Strategicznych

marcin.wojdak@polbg.com

„Wiodące badania wskazują, iż prywatna opieka medyczna dostosowana do potrzeb Państwa organizacji, pracowników i ich rodzin jest niezmiennie najważniejszym benefitem pozapłacowym w Polsce.”