Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Programy ubezpieczeniowe dla flot samochodowych w przedsiębiorstwach oraz dedykowane programy dla leasingodawców, importerów, dealerów samochodowych oraz car fleet management.


W swojej działalności PBG posiada dedykowany Dział Ubezpieczeń Komunikacyjnych, który został powołany do obsługi Klientów w zakresie ubezpieczeń flotowych. Budujemy programy dla Klientów korporacyjnych, strategicznych oraz działających w branży leasingowej czy CFM. Grupa specjalistów projektuje, wdraża i obsługuje produkty ubezpieczeniowe:

  • ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
  • ubezpieczenie OC komisowe
  • ubezpieczenie AC
  • ubezpieczenie ASSISTANCE - w tym także TRUCK ASSISTANCE
  • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
  • ubezpieczenie Ochrony prawnej
  • ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży
  • ubezpieczenia GAP

Filozofią naszego działania jest zapewnienie jak najbardziej optymalnej i kompletnej ochrony ubezpieczeniowej z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań rynkowych. Rekomendujemy Państwu te produkty, które w naszej ocenie mają najbardziej racjonalne zastosowanie. Zaspokojenie tej potrzeby bardzo często wiąże się z poszukiwaniem standardowych produktów oferowanych przez rynek czego efektem są całkiem nowe rozwiązania.


Przez wzgląd na obowiązkowe w naszym kraju ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych- zagadnienie ubezpieczeń pojazdów jest szeroko rozpoznawalne w naszym społeczeństwie. Jednak kwestie ubezpieczeń pojazdów szczególnie dotyczą przedsiębiorstw, których floty stanowią istotny składnik kosztów działalności. Z tego też powodu dla Klientów korporacyjnych projektujemy i wdrażamy kompleksowe programy złożone z poniższych elementów.


Audyt stanu aktualnego ubezpieczeń- polega na identyfikacji ryzyk i ich stanu pokrycia oraz zasadności ponoszonych kosztów. Przeprowadzamy analizę historii szkodowej i zdajemy Klientowi raport z jej dotychczasowego stanu.


Projektowanie rozwiązań oraz ich bieżąca obsługa- opracowujemy harmonogram współpracy oraz wybór strategii rynkowej. Wybieramy najbardziej dopasowane działania prewencyjne na podstawie wcześniej wykonanego audytu szkodowości. Działania te mają na celu poprawić stan szkodowy Klienta w dłuższej perspektywie czasu. Całość działań realizujemy korzystając z naszego najlepszego doświadczenia i możliwości.


Obsługa polisowa i wdrożenie programu ubezpieczeniowego- dokumenty ubezpieczeniowe oraz rozliczeniowe dostarczamy w wybranej formie i uzgodnionych terminach.


Monitoring likwidacji szkód oraz zarządzanie naprawami- kontrola terminowości i prawidłowości likwidacji szkód prowadzonych przez ubezpieczyciela. Prowadzimy korespondencję z zakładami ubezpieczeń oraz uczestnikami szkód bądź menadżerami flot, a całość dokumentów przechowujemy i zabezpieczamy.


Szkolenia- w ramach obsługi przeprowadzamy szkolenia dotyczące aktywnego programu ubezpieczeniowego. Ponadto w branżach wymagających dalszej dystrybucji ubezpieczeń przeprowadzamy szkolenia produktowe oraz sprzedażowe,


Raportowanie- nasi Klienci otrzymują dowolnie zaprojektowane raporty dotyczące likwidacji szkód, rozliczeń składek oraz stanu polisowego pojazdów.


Zapytaj o ofertę

Radosław Suprun

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Broker Ubezpieczeniowy

radoslaw.suprun@polbg.com

„Budujemy programy dla Klientów korporacyjnych, strategicznych oraz działających w branży leasingowej czy CFM.”