Grupowe ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenia Grupowe

Benefity pozapłacowe są jednym z istotniejszych elementów budujących wizerunek współczesnej Firmy. Firmy, które chcą być postrzegane na rynku pracy jako atrakcyjni Pracodawcy powinny posiadać określoną politykę benefitową oraz na bieżąco monitorować atrakcyjność wdrożonych programów w świetle nowych możliwości produktowych oraz rozwiązań stosowanych przez bezpośrednią konkurencję w branży.


Polish Brokers Group zapewnia swoim Klientom kompleksowe doradztwo w zakresie wdrożenia i zarządzania benefitami pozapłacowymi m.in. programami grupowego ubezpieczenia na życie. Grupowe programy ubezpieczenia na życie są jednym z najpopularniejszych benefitów oferowanych przez Pracodawców w Polsce.


Rozwiązania produktowe rekomendowane przez Polish Brokers Group są dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta, jak również zgodne ze specyfiką branży, w której Klient prowadzi działalność.


Polish Brokers Group zapewnia swoim Klientom kompleksowe doradztwo i pełne wsparcie od procesu tworzenia nowego programu lub jego modyfikacji, poprzez wdrożenie uzgodnionych zmian i współprowadzenie kampanii informacyjnej dla Pracowników, jak również prowadząc późniejszą obsługę programu w skład, której wchodzi m.in. bieżąca administracja list osób ubezpieczonych, renegocjacje warunków rocznicowych, cykliczne przeglądu rynku, analiza raportów szkodowych, kontakt z pracownikami w przypadku pytań odnośnie warunków ubezpieczenia, asysta przy dochodzeniu roszczeń w przypadku decyzji odmownych towarzystwa.


Zapytaj o ofertę

Karolina Kuczyńska

Manager Zespołu Ubezpieczeń Osobowych
Broker Ubezpieczeniowy

karolina.kuczynska@polbg.com

„Grupowe programy ubezpieczenia na życie są jednym z najpopularniejszych benefitów oferowanych przez Pracodawców w Polsce.”