USŁUGI

W Polish Brokers Group jesteśmy specjalistami, którzy swoje doświadczenie zdobywali w największych, międzynarodowych firmach pośrednictwa ubezpieczeniowego. Z naszą wiedzą staramy się stworzyć nowy standard doradztwa ubezpieczeniowego, który różni się od działań gigantycznych struktur korporacyjnych.
W naszej pracy z Klientem najważniejsza jest kompleksowość obsługi. Działamy według autorsko opracowanego schematu współpracy. Zbudowane w ten sposób programy spełniają wszystkie wymagania Klientów przy jednoczesnym pokryciu ryzyka w każdej linii ubezpieczeń.
Nasze działania zawsze są spójne, jednak w przypadku różnych linii ubezpieczeniowych – mogą różnić się drobnymi elementami ze względu na specyfikę programów.

AUDYT AKTUALNEGO STANU

Pierwszym etapem naszej współpracy jest audyt. Poddajemy analizie obecnie funkcjonujące programy i specyfikę działalności Klienta. Sprawdzamy też adekwatność aktualnego pokrycia ubezpieczeniowego.
Audyt może być dodatkowo rozszerzony o badanie poziomu zainteresowania programami wśród pracowników – w przypadku ubezpieczeń osobowych bądź sposobów komunikacji aktualnych programów, które nie są prowadzone w przypadku ubezpieczeń gospodarczych.

KONCEPCJA I PROJEKTOWANIE ROZWIĄZAŃ

Na tym etapie współpracy projektujemy wraz z Klientem programu najbardziej odpowiedni dla niego. W tym celu korzystamy z wszelkich możliwych narzędzi przeznaczonych dla rynku danego produktu ubezpieczeniowego, również niestandardowych rozwiązań. Wynikiem tego jest optymalizacja kosztów dzięki dobraniu odpowiedniego zakresu pokrycia ryzyka.

NEGOCJACJE

Naszym celem jest osiągnięcie jak najlepszych warunków i zakresu przy zachowaniu jak najniższej składki. Dlatego jednym z najistotniejszych elementów są negocjacje, w których wykorzystujemy zebrane przez wiele lat doświadczenie i relacje.

WDROŻENIE PROGRAMU I SZKOLENIA

W przypadku każdego programu ubezpieczeniowego stawiamy na ułatwienie obsługi, dlatego przygotowujemy procedury i wyciągi. Wszystkie programy są dopasowywane do administracyjnych wymagań naszych Klientów. Dlatego w tym zakresie przeprowadzamy także szkolenia dla pracowników z wynegocjowanych rozwiązań. W zależności od produktu ubezpieczeniowego zakres wdrożenia i pełnione funkcje mogą się od siebie różnić.
Nawet najlepiej wynegocjowany program ubezpieczeniowy nie zostanie zrozumiany, jeśli nie zostanie odpowiednio zakomunikowany grupie docelowej. Dlatego na przykład przy programach życiowych lub benefitów pracowniczych opracowujemy odpowiednią komunikację pod daną grupę odbiorców.

BIEŻĄCA OBSŁUGA WRAZ Z RAPORTOWANIEM

W ramach bieżącej współpracy obsługujemy wdrożony program. Kontrolujemy szereg procedur i prowadzimy bazy danych zawartych ubezpieczeń. Ponadto wykonujemy m.in. następujące usługi:

 • Oddajemy do dyspozycji naszych Klientów narzędzia on-line (rozbudowany system IT do zarządzania umowami ubezpieczeniowymi i obsługi brokerskiej Klientów),
 • Monitorujemy sytuację rynkową i informujemy o wszelkich zmianach oraz trendach rynkowych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie programu,
 • Gwarantujemy obsługę polisową (prowadzenie bazy danych ubezpieczeń, obsługę doubezpieczeń, kontrolę terminów płatności składek oraz poprawności rozliczeń itp.).
 • Dostarczamy dokumenty ubezpieczeniowe w uzgodnionych terminach,
 • Przygotowujemy cykliczne raporty dotyczące poziomu szkodowości, które uwzględniają przyczyny powstania i typy szkód oraz roszczeń,
 • Opracowujemy bieżące raporty dotyczące ubezpieczanych pojazdów i płatności składek,
 • Przeprowadzamy uzgodnione z Klientem szkolenia merytoryczne dotyczące programów ubezpieczeń,
 • Realizujemy regularne spotkania podczas których omawiamy aktualną sytuację w programie ubezpieczeniowym.

LIKWIDACJA SZKÓD I ROSZCZEŃ

Wiemy, że obsługa posprzedażowa polisy ubezpieczeniowej jest najważniejsza dla naszych Klientów, dlatego posiadamy zespół zajmujący się monitoringiem szkód. Świadczymy m.in. poniższe usługi z zakresu likwidacji roszczeń i szkód:

 • Przeprowadzamy pełną analizę szkód
 • Opracowujemy i wdrażamy procedury likwidacji roszczeń
 • Prowadzimy bazy danych szkód wraz z archiwizacją dokumentów
 • Prowadzimy korespondencję i ewentualne spory z Ubezpieczycielami

Poza bieżącym monitoringiem firma objęta programem otrzymuje pełną pomoc merytoryczną oraz opracowane instrukcje dla użytkowników takie jak np. instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia szkody czy roszczenia. Instrukcje dopuszczają modyfikacje w zależności od potrzeb Klienta, ale bezwzględnie pozostają w zgodzie z zakresem ubezpieczenia i obowiązującym prawem.