IDD

IDD

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 poz. 2486, ze zm.), (zwanej dalej jako ustawa IDD), niniejszym kierujemy do Państwa poniższą informację zgodnie z wymogami art. 32 ustawy IDD.

W ramach wykonania obowiązków wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy IDD, niniejszym uprzejmie informujemy, że:

  1. działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń wykonujemy pod firmą: Polish Brokers Group sp. z o.o.,
  2. adresem naszej siedziby jest: ul. Młynarska 42 piętro 4, 01-205 Warszawa,
  3. jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym.

W ramach wykonania obowiązków wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy IDD, niniejszym uprzejmie informujemy Państwa, że:

  1. numer naszego wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych to: 2305/16
  2. rejestr brokerów ubezpieczeniowych a także rejestr brokerów reasekuracyjnych jest dostępny na stronie: https://rpu.knf.gov.pl/search/broker
  3. aby dokonać sprawdzenia wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych należy:

W ramach wykonania obowiązków wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 6 ustawy IDD informujemy, że otrzymujemy w ramach wynagrodzenia kurtaż brokerski od zakładu ubezpieczeń lub honorarium od Klienta, z którym zostaje zawarta umowa ubezpieczenia za pośrednictwem Polish Brokers Group sp. z o.o.

W ramach wykonania obowiązków wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy IDD, niniejszym uprzejmie informujemy Państwa o:

  1. możliwości złożenia reklamacji,
  2. możliwości wniesienia skargi,
  3. możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów.

Klienci Polish Brokers Group sp. z o.o. mają możliwość złożenia skargi na działalność spółki do właściwych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.