Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego

Ubezpieczenie należności handlowych

Zakres ochrony

Przedmiotem ubezpieczenia kredytu kupieckiego są należności handlowe wynikające ze sprzedaży usług lub towarów z odroczonym terminem płatności. Ubezpieczeniu nie podlega sprzedaż do osób fizycznych oraz podmiotów zależnych lub z tej samej Grupy Kapitałowej.

Ubezpieczeniem objęte będą krajowe oraz eksportowe należności handlowe.

W przypadku należności krajowych ubezpieczeniu podlegają należności łącznie z podatkiem VAT, natomiast w przypadku sprzedaży eksportowej – istnieje możliwość ubezpieczenia VAT, o ile ma zastosowanie.

Generalnie przy ubezpieczaniu należności eksportowych VAT jest wyłączony z ubezpieczenia.

Ubezpieczenie należności to kompleksowe rozwiązanie wspomagające zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Zapewnia pokrycie ewentualnych strat będących wynikiem braku płatności ze strony kontrahenta.


Korzyści z posiadania Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego:

 • zabezpieczenie przed niewypłacalnością oraz upadłością kontrahentów – pokrycie większości strat (poza udziałem własnym) w sytuacji braku zapłaty ze strony kontrahenta;
 • zmniejszenie odpisów aktualizacyjnych – poprawa wyniku finansowego;
 • poprawa płynności finansowej;
 • zwiększenie konkurencyjności warunków sprzedaży, np. przez wydłużenie okresu udzielanego kredytu kupieckiego – korzystniejsze warunki płatności;
 • poprawa bezpieczeństwa rozwoju sprzedaży;
 • zmniejszenie kosztów związanych z weryfikacją nowych kontrahentów - ubezpieczyciel zweryfikuje wiarygodność kontrahentów, ich standing finansowy, morale płatnicze;
 • kontrola ryzyka – towarzystwo ubezpieczeń na bieżąco monitoruje ubezpieczonych kontrahentów;
 • dostęp do informacji o pogorszeniu się sytuacji finansowej kontrahentów;
 • zmniejszenie ryzyka działalności poprzez wsparcie ubezpieczyciela w ocenie ryzyka kontrahentów, windykacji i egzekucji należności – ograniczenie działań i kosztów własnej windykacji;
 • ograniczenie innych rodzajów zabezpieczeń płatności, np. gwarancji, cesji, umów poręczenia – przyspieszenie procesu sprzedaży;
 • umowa ubezpieczenia należności może stanowić zabezpieczenie zewnętrznego finansowania (kredyt bankowy, faktoring).

Zapytaj o ofertę

Robert Masłowski

Broker Ubezpieczeniowy

Dyrektor Regionu Wrocław

+48 785 500 165

robert.maslowski@polbg.com

„Ryzyko jest nieodłącznym elementem biznesu, ale dzięki zabezpieczeniom kredytu kupieckiego można je kontrolować i minimalizować”