Ubezpieczenia D&O

Ubezpieczenia D&O

Podejmowanie decyzji biznesowych jest związane z ryzykiem. Klientom szukającym ochrony dla osób zarządzających spółkami i organizacjami proponujemy ubezpieczenie D&O (Directors and Officers) zapewniające ochronę w zakresie podnoszonych wobec nich roszczeń pieniężnych, jak również kosztów obrony sądowej i innych wydatków związanych ze zdarzeniami kryzysowymi w ubezpieczonej spółce. Ubezpieczenie to pojawiło się na polskim rynku w odpowiedzi na zapotrzebowanie objęcia ochroną zdarzeń powodujących odpowiedzialność osób decyzyjnych w spółkach. Tworząc programy współpracujemy z wiodącymi na rynku ubezpieczycielami proponującymi sprawdzone rozwiązania i dbamy o to, by zakres ubezpieczenia odpowiadał wymogom Klientów, rozszerzając ochronę o klauzule dodatkowe.


Dla wszystkich przedsiębiorstw:

  • od działających lokalnie MŚP, przez spółdzielnie, spółki publiczne, państwowe, urzędy aż po międzynarodowe korporacje;
  • z włączeniem „wysokiego ryzyka”
  • oraz instytucji finansowych
Zapytaj o ofertę

Witold Gibas

Broker Ubezpieczeniowy

witold.gibas@polbg.com

„Liderzy muszą podejmować ryzyko, ale ubezpieczenie D&O pozwala na zabezpieczenie się przed nieprzewidzianymi konsekwencjami i ewentualnymi roszczeniami.”