Ubezpieczenia specjalistyczne

Ubezpieczenia specjalistyczne

Gwarancje ubezpieczeniowe

Oferujemy wsparcie w zakresie przygotowania  gwarancji ubezpieczeniowych. Są to produkty takie jak gwarancje wadialne, należytego wykonania kontraktu,  gwarancje usunięcia wad lub usterek,  gwarancja zwrotu zaliczki  czy gwarancja zapłaty należności celnych.

Ubezpieczenia należności

Przygotowujemy programu Ubezpieczenia należności które chroni przed nieplanowanymi, nagłymi stratami jakie mogą pojawić się w związku z brakiem płatności ze strony kontrahentów. Ubezpieczenie to pozwala skutecznie zarządzać ryzykiem handlowym i politycznym.

Ubezpieczenia morskie

Proponujemy naszym  Klientom ubezpieczenie  w zakresie programów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej armatorów, ubezpieczenie mienia oraz programy ubezpieczenia stoczni wykonujących remonty jednostek pływających. Proponujemy rozwiązania zarówno dla jednostek dużych jak i prywatnych jachtów i jednostek śródlądowych. W zakresie ubezpieczeń morskich współpracujemy z wiodącymi brokerami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w zakresie tych linii ubezpieczeń.

Ubezpieczenia lotnicze

Proponujemy ubezpieczenie dla statków powietrznych, naziemnej infrastruktury oraz pilotów samolotów pasażerskich, statków prywatnych oraz szybowców i paralotni. W zakresie ubezpieczeń lotniczych współpracujemy z wiodącymi brokerami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w zakresie ubezpieczeń lotniczych.

Cyber ryzyka

Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia w branży IT tworzymy ubezpieczenia od zagrożeń związanych z ryzykiem cybernetycznym. Cyber przestępcy stanowią realne zagrożenie dla aktywów i funkcjonowania organizacji i przedsiębiorstw. Zapewniamy ochronę ubezpieczeniową w przypadku roszczeń odszkodowawczych związanych z szeregiem zagrożeń takich jak: wyciek lub zniszczenie danych, utrata zysku wskutek ataku informatycznego, pokrycie kosztów związanych z odpowiedzią na ataki informatyczne, naruszeniem reputacji, cyber-wymuszeniami oraz cyber-terroryzmem. Programy te pozwalają również na pokrycie kosztów działań konsultingowych w zakresie IT na rzecz firmy w trakcie incydentu oraz po nim.