Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia na życie

Grupowe programy ubezpieczenia na życie są jednym z najpopularniejszych benefitów oferowanych przez Pracodawców w Polsce. PBG wspiera Klientów w procesie tworzenia, modyfikacji oraz obsługi programów grupowego ubezpieczenia na życie. Rozwiązania produktowe rekomendowane przez nas są dopasowane do indywidualnych oczekiwań Klienta, jak również zgodne ze specyfiką branży, w której Klient prowadzi działalność. 

Ubezpieczenia zdrowotne

W Polsce, programy medyczne są najbardziej pożądanym benefitem pracowniczym. PBG posiada wieloletnie  doświadczenie w tworzeniu, modyfikacji oraz bieżącej obsłudze programów medycznych zawartych zarówno w formie ubezpieczeń zdrowotnych jak również abonamentów medycznych. U Klientów posiadających opiekę medyczną, podejmujemy działania mające na celu poprawę warunków aktualnego programu lub zastąpienia obowiązującej opieki medycznej, programem korzystniejszym zarówno pod względem finansowym jak i jakościowym.

Ubezpieczenia NNW

Programy ubezpieczeń NNW opracowujemy zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami naszych Klientów, jako samodzielne ubezpieczenia lub element programów ubezpieczeń na życie. Elastycznie dostosowujemy zakresy programów oraz sumy ubezpieczenia do konkretnych potrzeb osób ubezpieczonych i możliwości finansowych Pracodawcy. Programy ubezpieczenia NNW mogą być zawierane na okres krótkoterminowy (m.in. wyjazdy integracyjne, szkolenia organizowane przez Pracodawcę lub roczny odnawialny.

Ubezpieczenia inwestycyjne i emerytalne

PBG zapewnia swoim Klientom analizę i audyt istniejących programów w zakresie świadczeń emerytalnych, jak również wsparcie przy wdrażaniu Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). Doradzamy w zakresie wyboru strategii inwestycyjnych, konstrukcji portfeli inwestycyjnych, przygotowania niezbędnej dokumentacji. Prowadzimy proces wyboru partnera programu emerytalnego, monitoring oraz bieżąca analiza i komunikacja efektów działania planów.