Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia OC

OC Ogólne

Przygotowujemy programy ubezpieczenia OC dla osób prawnych, spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych. Tworzone programy dopasowujemy do potrzeb oraz specyfiki działalności i istniejących ryzyk danego przedsiębiorstwa. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone  osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej czy użytkowaniem mienia.

D&O

Przygotowujemy ubezpieczenie D&O (ang. Directors and Officers) które chroni osoby zarządzające spółkami i organizacjami. Tworząc programy uwzględniamy ochronę majątku osób pełniących kluczowe funkcje we władzach spółek oraz spółki przed szkodami wyrządzonymi przez uchybienia zarządzających. Ubezpieczenie może pokrywać również  roszczenia kierowane przez udziałowców, zobowiązania podatkowe czy kary administracyjne.

OC produktu

Ubezpieczenie OC za produkt jest zwykle rozszerzeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej klienta korporacyjnego – OC deliktowej. Rozszerzamy programy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o ubezpieczenie produktu. Produkt skierowany jest do przedsiębiorców zajmujących się produkcją, wprowadzaniem do obrotu produktów, jak też dla importerów. Ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej producenta w razie wprowadzenia na rynek produktu, które mogły by stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia osób z niego korzystających, otoczenia i innych przedmiotów.

OC Przewoźnika

Oferujemy ubezpieczenia transportowe OCP dostosowane do działalności transportowej naszych Klientów Tworząc programy uwzględniamy rozszerzenia, które są niezbędne dla określonego charakteru przewozów oraz specyfiki prowadzonej działalności wraz z uwzględnieniem kabotażu.

OC Zawodowe

Proponujemy programy ubezpieczeń dla grup zawodowych które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są zobowiązane do posiadania ubezpieczeń. Ubezpieczenia te zapewniają pokrycie szeregu roszczeń specyficznych dla danych grup zawodowych

OC Spedytora

Proponujemy korzystne warunki ubezpieczenia OCS, uwzględniające potrzeby wynikające z faktu prowadzenia działalności spedycyjnej oraz rozszerzenia ubezpieczenia o OC przewoźnika umownego i szkody polegające na utracie towaru wskutek oszustwa. Jest to rozwiązanie dedykowane dla Klientów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w oparciu o posiadaną licencję. Chroni klientów w obszarach spedycji drogowej, lotniczej, kolejowej oraz morskiej.