Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie AC

Proponujemy ubezpieczenie Autocasco (AC) pokrywające koszty naprawy samochodu uszkodzonego wskutek wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych (np. wypadków drogowych, działania żywiołów czy też aktów wandalizmu), a także zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży.

Ubezpieczenie OC

Przygotowujemy kompleksowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) chroniące przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Analizujemy ryzyka występujące w danej branży tak by ubezpieczenie  – pokrywało koszty zarówno zniszczonego mienia, jak i wyrządzonych szkód osobowych.

Ubezpieczenie NNW

Rozszerzamy ubezpieczenia komunikacyjne  o zabezpieczenie zdrowia oraz życia kierowcy i pasażerów w sytuacjach związanych z użytkowaniem samochodu.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance jest zestawem usług pomocowych, z których można skorzystać w przypadku wypadku drogowego, kradzieży auta lub innych zdarzeń. Dzięki szerokiemu zakresowi ubezpieczenia, kierujący oraz pasażerowie uzyskają pomoc w większości sytuacji, które mogą ich spotkać w czasie podróży.

GAP

Programy ubezpieczeń komunikacyjnych proponujemy uzupełnić o ubezpieczenie GAP, które w przypadku szkody całkowitej, pokrywana jest różnicę pomiędzy wartością fakturową zakupionego pojazdu a jego wartością w dniu szkody.

Dedykowane klauzule (szyby, opony, kluczyki)

Tworząc dodatkowe klauzule jako uzupełnienie ubezpieczeń komunikacyjnych zapewniamy ubezpieczonemu komfort w sytuacjach kłopotów związanych z użytkowaniem pojazdów jak przebita opona, uszkodzenie szyby czy zagubienie kluczyków.