PBG Services

Specjalizujemy się w obszarze dystrybucji prywatnej opieki medycznej oferowanej dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Jesteśmy partnerami wiodących dostawców programów medycznych w Polsce takich jak LUX MED Sp. z o.o., POLMED S.A. oraz CENTRUM MEDYCZNE ENEL MED S.A. Nasze usługi oferujemy na rynek konsumenckim w modelu B2C oraz B2B2C.

Główną działalnością spółki jest:

  • aktywny rozwój produktów tworzonych we współpracy z Polish Brokers Group Sp. z o.o.,
  • strategiczne partnerstwo z dostawcami usług medycznych,
  • tworzenie, utrzymanie i rozwój unikalnych w skali rynku rozwiązań IT,
  • prowadzenie pełnej administracyjnej oraz rozliczeniowej Klientów.

 

PBG Services jest właścicielem marki

oraz unikatowego systemu obsługującego platformę www.medipakiet.pl;

Kontakt: PBG SERVICES Sp. z o.o.

ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa, Budynek “VIPOL PLAZA”

Konrad Rogalski +48 608 464 261, konrad.rogalski@polbg.com

Paweł Karcz +48 601 134 656, pawel.karcz@polbg.com

PBG SERVICES Sp. z o.o. ul. Młynarska 42 01-171 Warszawa, Budynek “VIPOL PLAZA”. Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000669105, REGON: 366816761, NIP: 5272800852. Kapitał zakładowy 5.000 pln w całości wpłacony.